SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Kế Hoạch Quý IV Năm 2013

Kính gửi Quý Đơn vị, Doanh nghiệp.

Lời đầu tiên Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc tới quý Công ty, Đơn vị, Doanh nghiệp đã tín nhiệm, đồng hành với Nhà trường trong suốt thời gian qua.

Nhà trường xin thông báo với Quý Đơn vị, Doanh nghiệp về thông tin các lớp học an toàn lao động tập trung tại trường trong quý IV năm 2013 để Quý Đơn vị được biết để sớm sắp xếp đăng ký và có kế hoạch cho cán bộ quản lý và người lao động đi học theo quy định.

Ngày khai giảng dự kiến trong quý IV.

An toàn xe nâng: 17/10/2013

Thiết bị áp lực, nồi hơi, máy nén khí: 11/11/2013.

Kính chúc Quý Đơn vị, Doanh nghiệp phát triển, thành công.

Trân trọng !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG TCN NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:  26 /TB-TTNVBD                                  Bình Dương, ngày  15   tháng  09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp huấn luyện KTAT – BHLĐ cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP

 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương  qui định tại quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương.

- Căn cứ Thông tư 37/2005/TT - BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động và Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 có sửa đổi, bổ sung thêm về công tác này.

- Trong các năm gần đây và trong năm 2012 trên toàn quốc và tại Tỉnh Bình Dương; số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tăng cao. Bình Dương nằm trong top 5 trên 64 tỉnh thành về tai nạn lao động trong năm 2012.

Nguyên nhân chính: Do công tác an tòan lao động – vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp không được quan tâm đúng mức; do người sử dụng lao động và người lao động trong đơn vị, còn nhiều hạn chế về kiến thức pháp luật cũng như kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

Từ thực tế đó, để nâng cao nhận thức và hiểu rõ trách nhiệm của người cán bộ quản lý cũng như người lao động trong doanh nghiệp khi thực hiện công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động, Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương, tổ chức mở các lớp huấn luyện về nghiệp vụ kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động cho công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Chào thân ái !

Hiệu Trưởng

 

 

 

ThS. Lê  Diễm Thùy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. Khóa học AT thiết bị nâng; AT Hàn điện – hàn hơi; AT thiết bị áp lực; AT Điện:

- Tìm hiểu sơ lược các văn bản pháp luật lên quan về BHLĐ, các quy phạm pháp luật về các thiết bị nêu trên

- Sơ lược về công tác vệ sinh lao động

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác AT – BHLĐ.

- Tình hình tai nạn lao động liên quan đến các ngành nghề trên, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho người quản lý trực tiếp và công nhân vận hành.

- Quy trình kỹ thuật an toàn vận hành và quy trình xử lý giải quyết khắc phục sự cố các thiết bị trên.

- Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng bảo đảm an toàn các thiết bị trên.

- Nguyên tắc phòng chống cháy nổ trong vận hành.

- Biện pháp an toàn lao động khi vận hành các thiết bị, máy móc..

- Kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn điển hình: Phim, hình ảnh minh họa

- Phương pháp cấp cứu tai nạn điện.

- Kiểm tra trắc nghiệm.

2. Khóa học an toàn trong vận hành, sử dụng gas (khí đốt):

- Tìm hiểu sơ lược các văn bản pháp luật lên quan về BHLĐ, các quy phạm pháp luật trong vận hành, sử dụng gas

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác AT – BHLĐ.

- Những tai nạn sự cố nghiêm trọng gây chết người liên quan đến gas (khí đốt) cần rút ra bài học kinh nghiệm.

- Những nguyên tắc cơ bản trong vận hành sử dụng các dạng gas (khí đốt).

- Nguyên tắc lắp đặt và phòng chống cháy nổ, xử lý sự cố xảy ra khi sử dụng.

- Kiểm tra trắc nghiệm.

3. Khóa học AT sử dụng, vận chuyển hóa chất:

- Tìm hiểu sơ lược các văn bản pháp luật lên quan về BHLĐ, các quy phạm pháp luật trong sử dụng, vận chuyển hóa chất

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác AT – BHLĐ.

- Tình hình tai nạn lao động hiện nay và những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến sử dụng, vận chuyển hóa chất cần rút ra bài học kinh nghiệm.

- Một số khái niệm cơ bản, đặc tính của hóa chất.

- Những tác hại của hóa chất đối với người sử dụng.

- Một số biện pháp an toàn khi tiếp xúc với một số loại hóa chất.

- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng hóa chất.

- Thế nào là tai nạn lao động, những việc cần làm ngay sau khi xảy ra tai nạn lao động và biện pháp phòng tránh.

- Minh họa baì giảng: Phim, hình ảnh tai nạn lao động.

- Kiểm tra trắc nghiệm.

4. Lớp kỹ thuật an toàn leo cao:

- Tìm hiểu sơ lược các văn bản pháp luật lên quan về BHLĐ, các quy phạm pháp luật khi leo cao làm việc.

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác AT – BHLĐ.

- Tình hình tai nạn lao động và một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến ngành nghề cần rút ra bài học kinh nghiệm.

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác AT – BHLĐ.

- Một số biện pháp an toàn kiểm tra, sử dụng, quản lý các thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân khi leo cao.

- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng, lắp ráp giàn giáo, sử dụng thang…

- Kỹ thuật an toàn điện trong các công trình.

- Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao.

- Nguyên nhân chính gây ra tai nạn ngã cao và biện pháp khắc phục.

- Thế nào là tai nạn lao động, những việc cần làm ngay sau khi xảy ra tai nạn lao động.

-Phim, hình ảnh tai nạn lao động minh họa.

- Kiểm tra trắc nghiệm.

5.    Khóa kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi

- Tìm hiểu sơ lược các văn bản pháp luật lên quan về BHLĐ, các quy phạm pháp luật trong sử dụng, vận hành lò hơi

- Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác AT – BHLĐ.

- Giới thiệu một số vụ tai nạn do nổ nồi hơi và thiết bị áp lực, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ những vụ tai nạn điển hình;

- Nguyên lý hoạt động, phân loại nồi hơi, kết cấu một số loại nồi hơi thông dụng;

- Nguyên nhân gây đóng cáu cặn và ăn mòn kim loại nồi hơi, biện pháp phòng ngừa;

- Hệ thống xử lý nước cấp nồi hơi, các phương pháp xử lý nước cấp nồi hơi;

- Hệ thống cấp đốt nhiên liệu nồi hơi;

- Nguyên lý hoạt động và cách hiệu chỉnh các thiết bị kiểm tra, đo lường, bảo vệ an toàn nồi hơi;

- Lịch trình bảo trì, bảo dưỡng nồi hơi;

- Các phương pháp bảo quản, phòng mòn nồi hơi khi ngưng hoạt động;

- Quy trình vận hành nồi hơi;

- Quy trình xử lý sự cố trong quá trình vận hành nồi hơi;

- Tìm hiểu sơ lược quy định trách nhiệm quản lý, sửa chữa, vận hành nồi hơi theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH;

 

Chi phí các lớp trên đã bao gồm: tài liệu, phí chứng nhận và phục vụ cafe, nước giải khát giữa giờ, liên hoan trái cây banh kẹo cuối khóa học.

Đề nghị đơn vị hỗ trợ tiền ăn trưa cho học viên.

Học viên học xong, thi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ kỹ thuật an toàn theo quy định.

Ngày khai giảng

An toàn xe nâng (dự kiến khai giảng 17/10/2013)

Thiết bị áp lực, nồi hơi, máy nén khí(dự kiến khai giảng 11/11/2013)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ

Trụ sở chính: K1/A28 Hoàng Hoa Thám - Hiệp Thành - TX. TDM - Bình Dương.

Cơ sở 2: Lô G ô 27 – Khu dân cư K8 – Hiệp Thành – TDM – BD

Điện thoại: (0650) 387 26 87 - 625 1464 - 387 84 87   Fax: (0650) 387 82 87

Hotline:  Mr. Hùng 0908 79 29 00 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hotline: Ms. Diễm 0917 909 660 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Để Ban tổ chức thuận tiện việc tổ chức khóa học, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cử người đi học vui lòng gửi danh sách học viên đăng ký (theo mẫu dưới đây) và đóng học phí trước ngày học 05 ngày tại địa điểm học nêu trên.

Khi đi học mỗi học viên mang theo tập, bút, 01 chứng minh photo không cần công chứng và 02 tấm hình 3´ 4cm để làm giấy chứng nhận

Mẫu đăng ký khóa học: