SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Công Ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương học Vận hành xe nâng tay

Lai xe nang hang 1Nằm trong khu vực trọng điểm thuộc các khu công nghiệp phát triển mạnh ở Bình Dương, Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương (gọi tắt là P&G) có số lượng cán bộ công nhân viên tương đối lớn. Với đặc thù sản xuất, kinh doanh các mặt hàng hóa mỹ phẩm, hàng năm công ty P&G tổ chức các khóa đào tạo nghề liên tục cho cán bộ công nhân viên của mình (kể cả cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau).

Tháng 6 năm 2013 công ty đã ký hợp đồng hợp tác đào tạo khóa học “Vận hành xe nâng tay” cho gần 200 cán bộ công nhân viên của mình. Do số lượng học viên đông, cùng với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm của trường, công ty cũng đã hỗ trợ tích cực trong công tác tham gia quản lý, chia ca học thực hành cho lớp học vừa đảm bảo đủ trang thiết bị (xe nâng tay điện) để thực hành, vừa không ảnh hưởng đến quá trình lao động sản xuất của công ty.

Lớp học kéo dài từ tháng 6, kết thúc vào ngày 10/09/2013 với tổng số gần 200 học viên tham gia khóa học. Đây là loại xe nâng tay mang tính đặc thù, vận hành trong kho bãi có diện tích nhỏ hẹp và khó vận hành.