SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

HINH 1Trong tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH Nghiệp vụ An toàn đã huấn luyện an toàn lao động cho người lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như sau:

-          Huấn luyện an toàn hóa chất cho nhâ n viên công ty TNHH Ojitex Việt Nam

-          Huấn luyện an toàn điện, an toàn hàn, an toàn vận hành thiết bị áp lực, an toàn nhóm 6 cho công nhân Công ty TNHH Thép An Hưng Tường.

-          Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Găng Việt

-          Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, an toàn sử dụng khí Gas cho công nhân công ty TNHH Thiên Hà Shidax

-          Huấn luyện an toàn lao động cho hơn 80 công nhân Công ty TNHH Jupietr Foods Việt Nam.

-          Huấn luyện an toàn Hàn cho 5 công nhân Công ty TNHH S.C. Johnson & Son Việt Nam

-          Huấn luyện an toàn VH thiết bị nâng cho 23 công nhân đang trực tiếp vận hành thiet61bi5 tại công ty.

-          Huấn luyện làm việc trên cao cho hơn 20 công nhân Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam.

-          Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho hơn 300 công nhân công ty TNHH Princimate Việt Nam.

-          Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho 5 công nhân công ty Cổ phần Quạt Việt Nam.

-          Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Fabrication và Công ty TNHH MTV KT & CN cao Sài Gòn.

-          Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho công nhân Công ty TNHH Tuấn Đạt.

-          Huấn luyện an toàn hóa chất cho 15 công nhân Công ty TNHH Taisu Bijutsu Printing (Việt Nam)

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên cũng như cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện. Trong những năm qua, nhiều công ty và tập đoàn lớn trên mọi miền đất nước đã chọn Trường TC Nghề nghiệp vụ BD và Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn làm đối tác trong việc nâng cao kiến thức, tay nghề cho người lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất.


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20