SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Huấn Luyện An Toàn Lao Động

anh21 okTrong tháng 8 năm 2018, Công ty TNHH Nghiệp vụ An toàn đã huấn luyện an toàn lao động cho người lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như sau:

 1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho 200 công nhân, an toàn điện cho 87 công nhân Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.
 2. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho 6 công nhân đang trực tiếp vận hành xe nâng tại CN Công ty TNHH Ojitex Việt Nam tạu Bình Dương.
 3. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho 05 công nhân Công ty TNHH Thiết bị Dầu khí Scholler Bleckmann Việt Nam.
 4. Huấn luyện an toàn hóa chất cho 100 công nhân Công ty TNHH Quốc tế Chuanxin Việt Nam và Công ty TNNHH Sambu Fine Việt Nam.
 5. Huấn luyện an toàn vận hành cầu trục cho 05 công nhân Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam.
 6. Huấn luyện an toàn vận hành máy – thiết bị cho 75 công nhân Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam
 7. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho 09 công nhân Công ty TNHH II-VI Việt Nam
 8. Huấn luyện an toàn điện cho 50 công nhân Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam
 9. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho 146 công nhân CÔng ty TNHH ECS - Electronics Việt Nam.
 10. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho 140 công nhân Công ty TNHH S.C. Johnson & Son
 11. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho gần 100 công nah65n Công ty TNHH SX Nhựa DV – TM Toàn Thịnh.
 12. Từ ngày 23 đến ngày 24/08/2018, huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, an toàn vận hành xe nâng, an toàn vận hành máy nén khí, an toàn hóa chất, an toàn vận hành may móc – thiết bị cho công nhân Công ty TNHH kleen-Pak Industries Việt Nam.
 13. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân công ty TNHH Earth Corporation VN, Công ty TNHH liên doanh Saf Việt
 14. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho hơn 100 công nhân Công ty TNHH Teamade Stationery Việt Nam.
 15. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho gần 100 công nhân Công ty TNHH Fasm World Việt Nam.
 16. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 4, 6, an toàn vận hành xe nâng, an toàn vận hành máy – thiết bị cho cán bộ quản lý và công nhân công ty TNHH Chantelle Việt Nam.
 17. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên cũng như cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện. Trong những năm qua, nhiều công ty và tập đoàn lớn trên mọi miền đất nước đã chọn Trường TC Nghề nghiệp vụ BD và Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn làm đối tác trong việc nâng cao kiến thức, tay nghề cho người lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20