SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN

HINH 4Những tháng đầu năm 2020, Công ty TNHH Nghiệp vụ An toàn đã ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho người lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như sau:

 1. Huấn luyện an toàn hàn cho nhân viên công ty TNHH TMDV Cơ điện lạnh Phú Đức Tân.
 2. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân đang trực tiếp vận hành xe nâng tại công ty May mặc Quảng Việt.
 3. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing.
 4. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng, an toàn hóa chất, an toàn vận hành thiết bị áp lực, an toàn điện, an toàn nhóm 5 và an toàn nhóm 1 cho cán bộ quản lý và nhân viên Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam.
 5. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty Cổ phần Găng Việt.
 6. Huấn luyện an toàn nhóm 2 cho cán bộ làm công tác an toàn tại Công ty CP Bao bì Tín Thành.
 7. Huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn hóa chất, an toàn cơ khí, an toàn vận hành thiết bị nâng, an toàn làm việc trên cao cho công nhân Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam.
 8. Huấn luyện an toàn nhóm 1, an toàn nhóm 2 và an toàn vận hành xe nâng cho cán bộ quản lý và nhân viên công ty TNHH Nước giải khát Kirin Việt Nam.
 9. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho nhân viên Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
 10. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng, an toàn nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 6 cho cán bộ quản lý và nhân viên Công ty TNHH KTCN Yacht Việt Nam.
 11. Huấn luyện an toàn hàn tại Công ty CP Group Seb Việt Nam.
 12. Huấn luyện an toàn làm việc trong không gian hạn chế tại Công ty TNHH S.C. John Son & Son.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ an toàn tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20