SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN

Anh 2Sau thời gian nghỉ dịch, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã sôi động trở lại:

 1. Huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn hóa chất, an toàn cơ khí, an toàn vận hành thiết bị nâng, an toàn làm việc trên cao cho công nhân Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam.
 2. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân đang trực tiếp vận hành xe nâng tại công ty TNHH Techtronic Industries VN Manufacturing.
 3. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng, an toàn vận hành máy móc thiết bị nhóm 3 và an toàn nhóm 6 cho nhân viên Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương
 4. Huấn luyện an toàn nhóm 1, nhóm 3 (bao gồm các chuyên đề: an toàn VHTB nâng, An toàn VHTB áp lực, an toàn điện, an toàn hàn), nhóm 4 cho cán bộ quản lý và nhân viên Công ty CP Thực phẩm Dân Ôn.
 5. Huấn luyện an toàn VHTB áp lực cho Công ty CP Dược phẩm Trường Thọ.
 6. Huấn luyện an toàn nhóm 4, nhóm 6 cho công nhân Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (CN Bình Dương)
 7. Huấn luyện an toàn leo cao, an toàn làm việc trong KG hạn chế, an toàn VH Xe nâng, an toàn nhóm 4, nhóm 6 tại Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam
 8. Huấn luyện an toàn vận hành TB nâng, an toàn hóa chất, an toàn vận hành Máy nén khí, an toàn nhóm 1,2 và nhóm 4, cho cán bộ quản lý và nhân viên Công ty TNHH Eschbach Tân Định.
 9. Huấn luyện an toàn VH máy móc thiết bị cho 149 công nhân Công ty TNHH PHát Triển.
 10. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho 05công nhân công ty Cổ phần Starprint Việt Nam.
 11. Huấn luyện an toàn nhóm 6, an toàn hàn, an toàn VHXe nâng, an toàn nhóm 1, nhóm 2 tại Công ty TNHH S.C. Johnson & Son.
 12. Huấn luyện an toàn nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6 cho công nhân Công ty TNHH Ojitex VN
 13. Huấn luyện an toàn VHTB nâng cho công nhân Công ty TNHH Nidec Tosok Akiba,
 14. Huấn luyện an toàn VHTB nâng cho công nhân Công ty TNHH Tombow Manufacturing VN.
 15. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho hón 200 công nhân tại CN Công ty TNHH Ojitex VN tại BD…
 16. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 tại Sở KH CN Cần Thơ.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ an toàn tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20