Khóa học Đào tạo lái xe nâng hàng

Khai giảng khóa mới vào ngày 01 và 15 Hàng tháng !

A PHẦN LÝ THUYẾT

Bài 1: SỰ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ                                                                            10 giờ

Bài 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP CỦA ĐỘNG CƠ                                                               10 giờ

Bài 3: HỆ THỐNG BÔI TRƠN                                                                                          5 giờ

Bài 4: HỆ THỐNG LÀM MÁT                                                                                           5 giờ

Bài 5: BÌNH CHỨA DẦU VÀ PHỤ TÙNG                                                                         10 giờ