Kỹ thuật viên tin học đồ họa.

- Thời gian: 6 tháng

- Học phí: 800.000đ/3 tháng

Mục tiêu môn học:

            Chương trình học Chuyên viên tin học Đồ họa trang bị cho học viên những kiến thức về phương pháp vẽ, thiết kế và xử lý đồ họa từ căn bản đến nâng cao.

Đồng thời trong quá trình học tập và tự nghiên cứu học viên nâng cao được kỹ năng. Đáp ứng được nhu cầu ngày càng đổi mới và phát triển của công nghệ và xã hội.

Học viên nắm vững các kiến thức của từng bài để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương án thích hợp trong quá trình làm việc. Phải thực hiện đầy đủ các bài tâp được giao.

Điều kiện thực hiện môn học: 01 Phòng máy tính trang bị đảm bảo mỗi học viên 1 máy tính, giáo trình giáo án, hình ảnh minh họa.

Phương pháp và nội dung đánh giá: Kiểm tra bài 15 phút lên lớp đầu giờ, sau mỗi chương học quan trọng tổ chức kiểm tra 1 tiết để đánh giá kết quả học tập, mức độ hiểu bài của học sinh.

 Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học: Thuyết giảng kết hợp minh họa thao tác trực tiếp trên máy tính, trên phần mềm giảng dạy Netop teacher, hướng dẫn và kiểm tra bài tập từng học sinh, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến môn học.

-  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

- Văn bằng : Học sinh tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Chuyên viên tin học Đồ họa

Nội dung môn học

  • Corel Draw
  • PhotoShop
  • AutoCad 2D
  • AutoCad 3D
  • Cài đặt chương trình đồ họa.