Huấn luyện an toàn lao động cho công nhân lao động Công ty Cổ Phần BOT Cầu Phú Cường.

BOT_Phu_cuong

Sáng nay, Thứ Ba (ngày 28/08/2012) tại văn phòng của Công ty Cổ phần BOT Cầu Phú Cường, lãnh đạo công ty đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương tổ chức huấn luyện An toàn lao động dành cho người lao động đang làm việc tại công ty.

Tham gia khóa huấn luyện gồm có 41 công nhân đang làm việc trong các bộ phận khác nhau trực thuộc công ty. Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, giáo viên của trường đã truyền đạt những kiến thức cần thiết, bổ ích giúp cho công nhân nâng cao ý thức, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất.

Kết thúc khóa huấn luyện công nhân tham gia làm bài trắc nghiệm cuối khóa để đánh giá lại quá trình ghi nhận những thông tin trong suốt 8 giờ học. Với tinh thần ý thức học tập cao, đa số công nhân viên của công ty đã tham gia và nắm vững những kiến thức cần thiết về an toàn trong lao động sản xuất theo quy định của Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội.