CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN

anh21 okTháng 04 năm 2019, Công ty TNHH Nghiệp vụ An toàn đã ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho người lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như sau:

 1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 và nhóm 6 nhân viên Công ty TNHH S.C. Johnson & Son.
 2. Huấn luyện an toàn VHTB nâng cho công nhân của công ty TNHH ECS - Electronis(Việt Nam).
 3. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam.
 4. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, an toàn vận hành thiết bị áp lực, an toàn vận hành xe nângcho công nhân của CN3 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại BD
 5. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cho công nhân Công ty TNHH Sản xuất Toàn cầu Lixil VN
 6. Huấn luyện an toàn vận hành thang máy cho công nhân Công ty TNHH Paihong Việt Nam.
 7. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho công nhân Công ty TNHH Dunloppillo
 8. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH II-VI.
 9. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho công nhânCông ty TNHH Phát Triển.
 10. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực chocông nhân Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 11. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 công nhân Công ty TNHH Ojitex Việt Nam
 12. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực cho công nhân Công ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun.
 13. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 cho công nhân Công ty TNHH Chantelle Việt Nam.
 14. Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng cho công nhân Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ an toàn tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /home/nghiepvu/public_html/templates/tk_responsi_free/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20