Giới thiệu về kiểm định thiết bị

Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương phối hợp với Trung Tâm Kiểm Định An Toàn Khu Vục 2 ( tên rút gọn: Trung Tâm Kiểm Định 2).

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH 2 là cơ quan kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn được thành lập theo quyết định số 225/LĐTBXH-QĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ngày 2 tháng 4 năm 1994, có chức năng và nhiệm vụ theo quyết định số 552/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 05 năm 2000 và quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2010.

Các chức năng phối hợp thực hiện

  1. Kiểm định kỹ thuật an toàn.
  2. Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ an toàn – bảo hộ lao động
  3. Đào tạo nghề.
  4. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  5. Cung cấp cán bộ giám sát an toàn lao động.
  6. Kiểm định an toàn các loại thiết bị chứa gas (LPG).
  7. Đo, kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét và hệ thống thiết bị điện.
  8. Kiểm định, cân chỉnh các loại van an toàn.
  9. Tư vấn kỹ thuật an toàn cho các doanh nghiệp.

* MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU ĐÃ CHỌN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG LÀ ĐỐI TÁC:

Công Ty DAIKO – OHTA

Công ty TNHH Thực Phẩm và Nước Giải Khát A&B

Công Ty FUJIKASUI

Công ty TNHH SX Sunmark.

Công ty TNHH Greathill Việt Nam

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng An.

Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bình Dương.