SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Một Số Hình Ảnh Báo Cáo Đề Án Thành Lập Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương.

IMG_1431Tháng 06/2010 tại Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi lễ báo cáo đề án nâng cấp Trung tâm dạy nghề nghiệp vụ Bình Dương lên thành Trưòng Trung cấp Nghề Nghiệp vụ Bình Dưong.

Thành phần tham dự gồm có Sở Giáo Dục, Sở Tài Nguyên Môi Trưòng, Sở Xây dựng...vv..

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ báo cáo.

Tập Huấn An Toàn Lao Động Công Ty TNHH II - IV Việt Nam (VSIP 1)

Anh-2Vào lúc 17 giờ ngày 14/208/2010 tại hội trường tòa nhà Minh Sáng và hội trường Trường Cao Đẳng nghề Việt nam Singapore đã diễn ra buổi tập huấn An toàn lao động do Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương tổ chức cho công nhân viên Công ty TNHH II- IV.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của buổi tập huấn.