SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN

Tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong công tác chuyên môn tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng thuộc diện bắt buộc phải được huấn luyện ATLĐ, VSLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp. Trong thời gian qua Công ty TNHH Một Thành Viên Nghiệp vụ An toàn (đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương) đã phối hợp với các công ty đóng tại khu vực phía Nam tổ chức các khóa huấn luyện An toàn Lao động cụ thể như sau:

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 27/2013/TT-BLĐTBXH

Thực hiện đổi mới trong công tác Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Với chức năng và nhiệm vụ mới trong việc đào tạo, huấn luyện các khóa An toàn lao động, vệ sinh lao động, tháng 6 năm 2014 Trường Trung cấp Nghề Nghiệp vụ Bình Dương thành lập Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn (hoạt động trực thuộc nhà trường) với chức năng chính là tổ chức dịch vụ Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng chuẩn quy định  mà Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH đề ra.

THÔNG BÁO

Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương thông báo đến toàn bộ lớp Trung cấp khóa 1 đã thi tốt nghiệp, đối với những học viên thi tốt nghiệp chưa đạt vui long liên hệ phòng đào tạo để đăng ký thi lại.

Ngày thứ 2 (22/09/2014) lên đăng ký thi lại.

Ngày thứ 3 (30/09/2014) Thi lại.

Học viên nào không đăng ký thi lại thì kết quả sẽ bị hủy.