Đào tạo an toàn lao động

An Toàn Lao Động (Nhóm 5)

03/11/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN   BẢNG BIỂU PHÍ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG (NHÓM 5)   (BÁO PHÍ THAM KHẢO TÙY THUỘC YÊU CẦU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY) BẢNG BÁO PHÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG Kính gởi: – Công ty; Chân thành cảm ơn...

Xem chi tiết

An Toàn Lao Động (Nhóm 4)

03/11/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN   BẢNG BIỂU PHÍ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG (NHÓM 4)         (BÁO PHÍ THAM KHẢO TÙY THUỘC YÊU CẦU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY) BẢNG BÁO PHÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG Kính gởi: – Công ty; Chân...

Xem chi tiết

An Toàn Lao Động (Nhóm 3)

03/11/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN   BẢNG BIỂU PHÍ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG (NHÓM 3)     (BÁO PHÍ THAM KHẢO TÙY THUỘC YÊU CẦU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY) BẢNG BÁO PHÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG  Kính gởi: – Công ty; Chân thành cảm...

Xem chi tiết

An Toàn Lao Động (Nhóm 2)

03/11/2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN   BẢNG BIỂU PHÍ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG (NHÓM 2)        (BÁO PHÍ THAM KHẢO TÙY THUỘC YÊU CẦU THỰC TẾ CỦA CÔNG TY) BẢNG BÁO PHÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG Kính gởi: – Công ty; Chân thành...

Xem chi tiết

Chương trình học An Toàn Lao Động (Nhóm 1)

03/11/2020

         Bảng biểu phí Chương trình học An Toàn Lao Động (Nhóm 1)  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH MTV NGHIỆP VỤ AN TOÀN   BẢNG BIỂU PHÍ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG (NHÓM 1)      (BÁO PHÍ THAM KHẢO TÙY THUỘC YÊU CẦU THỰC TẾ CỦA...

Xem chi tiết

PHÒNG TUYỂN SINH

(0274) 3872.687

info@nghiepvubinhduong.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ

(0274) 3872.687

info@nghiepvubinhduong.edu.vn

Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể dành cho sinh viên các cấp là bắt buộc
Call Now Button