Đào tạo doanh nghiệp

Học Nghề Hàn

03/11/2020

      Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Nghề Hàn  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC NGHỀ HÀN  (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công ty bảng biểu phí khóa đào tạo...

Xem chi tiết

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện

03/11/2020

Bảng Biểu Phí Chương Trình Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ SƠ CẤP NGHỀ ĐIỆN (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công Ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý doanh nghiệp bảng biểu phí chương trình đào tạo sơ cấp...

Xem chi tiết

Chương Trình Học Thiết Bị Áp Lực

03/11/2020

         Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Thiết Bị Áp Lực TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công...

Xem chi tiết

Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi

03/11/2020

Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC VẬN HÀNH NỒI HƠI (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi:  – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công ty bảng biểu phí đào tạo vận hành...

Xem chi tiết

Kỹ Thuật Vận Hành – Bảo Dưỡng TBN

03/11/2020

Bảng Biểu Phí Kỹ Thuật Vận Hành Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng   TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ KỸ THUẬT VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NÂNG (CẦU TRỤC, CẦN TRỤC, CỔNG TRỤC . . .) (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ...

Xem chi tiết

Lái Xe Nâng Hàng

03/11/2020

Bảng Biểu Phí Chương trình học Lái Xe Nâng Hàng TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC LÁI XE NÂNG HÀNG (Áp dụng từ ngày 22/10/2020)  Kính gởi: – Quý Công Ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP  NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý doanh nghiệp bảng biểu phí chương trình đào tạo...

Xem chi tiết

PHÒNG TUYỂN SINH

(0274) 3872.687

info@nghiepvubinhduong.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ

(0274) 3872.687

info@nghiepvubinhduong.edu.vn

Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể dành cho sinh viên các cấp là bắt buộc
Call Now Button