Điện công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ…

Tiếp tục đọc Điện công nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP   I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: + Vận dụng được…

Tiếp tục đọc Kế toán doanh nghiệp

Quản trị mạng máy tính.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH   1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: - Kiến thức:…

Tiếp tục đọc Quản trị mạng máy tính.