Học Nghề Hàn

      Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Nghề Hàn  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC NGHỀ HÀN  (Áp dụng từ ngày 22/10/2020)…

Tiếp tục đọc Học Nghề Hàn

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện

Bảng Biểu Phí Chương Trình Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ SƠ CẤP NGHỀ ĐIỆN (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: -…

Tiếp tục đọc Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện

Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi

Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC VẬN HÀNH NỒI HƠI (Áp dụng từ ngày 22/10/2020)…

Tiếp tục đọc Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi

Lái Xe Nâng Hàng

Bảng Biểu Phí Chương trình học Lái Xe Nâng Hàng TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC LÁI XE NÂNG HÀNG (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) …

Tiếp tục đọc Lái Xe Nâng Hàng