Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Bình Dương với chức năng dạy nghề ngắn hạn – Giấy Quyết định thành thành lập Trung tâm số 4891/QĐ-UBND được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/11/2007, do Sở Lao động Thương Binh & Xã hội trực tiếp quản lý.

Trung tâm nằm trong khu vực công nghiệp phát triển phía Nam nói chung, Bình Dương nói riêng. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm luôn phát triển về số lượng và quy mô, cung cấp một đội ngũ công nhân có tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa cho tỉnh nhà và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội nói chung.

Trước đây, Trung tâm chỉ được đào tạo nghề ngắn hạn (Sơ cấp nghề) và chỉ được cấp chứng chỉ nghề, nhưng nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị nhận lao động lại yêu cầu người lao động phải có chuyên môn kỹ thuật tương đương Trung cấp nghề trở lên. Để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như nguyện vọng của người lao động và phù hợp với luật Giáo dục thì việc nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Bình Dương thành Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương là cần thiết.

Như vậy việc nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Bình Dương lên Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương thực chất là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho mở rộng cơ chế để thu hút thêm nhiều người vào học nghề và tìm được việc làm… Nhằm nâng cao vị thế của Trung tâm trong việc đào tạo lao động và cung ứng cho thị trường lao động của tỉnh Bình Dương nói riêng, của cả nước nói chung.

Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Bình Dương khẳng định việc nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương là cần thiết nhằm góp phần bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân lao động để đáp ứng nhu cầu của sản xuất, của thị trường đồng thời giúp cho tỉnh Bình Dương chủ động trong việc cung ứng nguồn lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giỏi nghiệp vụ, góp phần quan trọng cùng với các trường khác trong khu vực đáp ứng nhu cầu lao động trình độ cao cho vùng kinh tế trong điểm phía Nam, giải quyết những khó khăn về nhân lực trong quá trình phát triển công nghiệp…