Livestream Trực Tuyến 5 Môn (Zoom)

– Từ 7h00 – 17h00 –

Kính Gửi: Anh/ Chị học viên các học phần học lý thuyết trực tuyến

Anh/ Chị học viên vui lòng download ứng dụng Zoom và Bấm vào từng học phần để học

      1. Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ

      2. Cấu Tạo Và Sửa Chữa Thông Thường

      3. Nghiệp Vụ Vận Tải

      4. Đạo Đức Người Lái Xe và Văn Hoá Giao Thông

      5. Kỹ Thuật Lái Xe