CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC – ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

• Chức năng:

1. Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề gắn liền với thực tiễn lao động sản xuất.

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động vận động hỗ trợ sinh viên từ phía các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 Nhiệm vụ:

1. Phối hợp, tổ chức liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các hoạt động đào tạo nghiệp vụ như: huấn luyện kỹ năng mềm, bổ sung kiến thức thực tiển, hội thi học thuật, giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên.

2. Thực hiện nhiệm vụ liên kết với cơ quan, doanh nghiệp để triển khai hoạt động hướng nghiệp, thực tập và tuyển dụng cho sinh viên chuẩn bị ra trường.

3. Tư vấn, tìm hiểu nhu cầu đào tạo nghề cho doanh nghiệp và phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo nghề theo yêu cầu doanh nghiệp các khóa học tại chỗ như:

– An toàn lao động.

– Lái xe nâng hàng/ An toàn vận hành xe nâng hàng/ An toàn vận hành thiết bị nâng.

– Kỹ thuật vận hành nồi hơi.

– Bảo trì cơ điện (điện công nghiệp, kỹ thuật hàn)

Bên cạnh đó xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp để kêu gọi các hoạt động hỗ trợ sinh viên như: xây dựng các quỹ học bổng, tạo việc làm bán thời gian cho sinh viên, học viên trong thời gian đang theo học tại trường.

4. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu đào tạo của xã hội, thông tin phản hồi những ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo và sự linh hoạt trong quá tình tổ chức đào tạo nghề của nhà trường đáp ứng nhu cầu xã hội.

5. Giới thiệu đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề đã qua đào tạo tại trường cho doanh nghiệp. Mời gọi tài trợ từ các doanh nghiệp để phát triển nhà trường.