• 03
  • 11/2020
An Toàn Lao Động (Nhóm 5)

Cập nhật: 03/11/2020

  • 03
  • 11/2020
An Toàn Lao Động (Nhóm 4)

Cập nhật: 03/11/2020

  • 03
  • 11/2020
An Toàn Lao Động (Nhóm 3)

Cập nhật: 03/11/2020

  • 03
  • 11/2020
An Toàn Lao Động (Nhóm 2)

Cập nhật: 03/11/2020

  • 03
  • 11/2020
Học Nghề Hàn

      Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Nghề Hàn  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC NGHỀ HÀN  (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công ty bảng biểu phí khóa đào tạo...

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện

Bảng Biểu Phí Chương Trình Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ SƠ CẤP NGHỀ ĐIỆN (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công Ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý doanh nghiệp bảng biểu phí chương trình đào tạo sơ cấp...

Chương Trình Học Thiết Bị Áp Lực

         Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Thiết Bị Áp Lực TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi: – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công...

Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi

Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Vận Hành Nồi Hơi TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC VẬN HÀNH NỒI HƠI (Áp dụng từ ngày 22/10/2020) Kính gởi:  – Quý Công ty; TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công ty bảng biểu phí đào tạo vận hành...

PHÒNG TUYỂN SINH

(0274) 3872.687

info@nghiepvubinhduong.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ

(0274) 3872.687

info@nghiepvubinhduong.edu.vn

Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể dành cho sinh viên các cấp là bắt buộc
Call Now Button