Học Nghề Hàn

Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Nghề Hàn HOTLINE: (0274) 3872.687 Ms.Hằng 0708.538.939 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC

Lái Xe Nâng Hàng

Bảng Biểu Phí Chương Trình Học Lái Xe Nâng Hàng TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ HỌC LÁI XE NÂNG HÀNG

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện

Bảng Biểu Phí Chương Trình Đào Tạo Sơ Cấp Nghề Điện    TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG  BẢNG BIỂU PHÍ SƠ CẤP NGHỀ ĐIỆN