CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

–    Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng

–    Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

–    Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, h­ướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng

–    Chính trị, đạo đức:

+       Nhận thức

Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền.

+       Đạo đức – tác phong

Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật.

Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

–    Thể chất – Quốc phòng

+       Thể chất

Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại của Bộ Y tế.

Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

+       Quốc phòng

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. DANH MỤC MÔN HỌC

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng

MH 05

Tin học

MH 06

Ngoại ngữ

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

MH 07

An toàn lao động (15)

MH 08

Mạch điện

MH 09

Vẽ kỹ thuật

MH 10

Vẽ điện

MH 11

Vật liệu điện (15)

MH 12

Khí cụ điện (15)

MĐ 13

Điện tử cơ bản

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

MĐ 15

Thiết bị điện gia dụng

MĐ 16

Đo l­ường điện (15)

MĐ 17

Máy điện (180)

MĐ 18

Sửa chữa và vận hành máy điện

MĐ 19

Cung cấp điện

MĐ 20

Trang bị điện (45)

MĐ 21

Thực hành trang bị điện (120)

MĐ 22

PLC cơ bản

MĐ 23

Thực tập tốt nghiệp

 

4.2.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân bố thời gian

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)

MĐ24

Kỹ thuật lắp đặt điện

MĐ25

Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

MĐ26

Điện tử ứng dụng

MĐ27

Kỹ thuật số

MĐ28

Kỹ thuật lạnh

MĐ29

Điều khiển điện khi nén

MĐ30

Kỹ thuật quấn dây

MĐ31

Quấn dây máy điện (nâng cao)

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:
Trụ sở chính: K1/A28, Hoàng Hoa Thám, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Cơ sở Đào tạo: Lô G, Ô 27, Khu Dân Cư K8, P.Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline: Ms Hương: 0908.937.755  – Ms Hằng: 0708.538.939
Điện thoại: (0274)3872.687 – (0274)3878.497
Website: https://nghiepvubinhduong.edu.vn/
Email: info@nghiepvubinhduong.edu.vn

Điện công nghiệp