SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN
LÀ SỰ LỚN MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương nằm trong khu vực công nghiệp phát triển ở các tỉnh phía Nam nói chung, Bình Dương nói riêng. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động đến nay, trường luôn phát triển về số lượng và quy mô, cung cấp một đội ngũ công nhân có tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa cho tỉnh nhà.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hơn 15 năm thành lập & phát triển trong lĩnh vực giáo dục Nghề nghiệp Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương.

PHÁP LÝ CỦA TRƯỜNG

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
Giáo dục nghề nghiệp.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Thông báo về việc công bố chức danh
Phó Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Thông báo về việc công bố chức danh và chữ ký
Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

THÔNG TIN

Bằng lái xe B1 là gì? Ưu điểm và nhược điểm so với bằng lái xe B2.

THÔNG TIN

Bằng lái xe B2 là gì?

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Khai giảng khóa học mới năm 2024.

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương họp triển khai kế hoạch định hướng phát triển.