Khóa Học Hàn Điện Ở Đâu Tại Bình Dương

Học hàn điện Trường trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương khai giảng liên tục khóa học nghề kỹ thuật hàn điện đào tạo cho học viên người mới bắt đầu. Và theo yêu cầu doanh nghiệp nâng cao tay nghề cho công nhân viên trong lĩnh vực nghề hàn Nội dung đào tạo học hàn điện mô-dun […]

Khóa Học Điện Công Nghiệp Ở Bình Dương

Khóa học điện công nghiệp ở Bình Dương đào tạo nghề điện công nghiệp. Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, chuyên sâu về vận hành, bảo trì hệ thống điện công nghiệp và dân dụng Nội dung khóa học điện công nghiệp Kiến thức học nguyên lý điện công nghiệp cơ bản về […]