Thông Báo Lịch Thi Sát Hạch Tháng 7

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương xin phép gửi đến anh/chị lịch thi sát hạch tháng 7.   CƠ SỞ  I: Số 67, đường ĐX082, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. CƠ SỞ II: Số 155/2, đường ĐX081, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thông Báo Lịch Thi Tốt Nghiệp Tháng 7

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương xin phép gửi đến anh/chị lịch thi tốt nghiệp tháng 7.   CƠ SỞ  I: Số 67, đường ĐX082, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. CƠ SỞ II: Số 155/2, đường ĐX081, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thông Báo Lịch Kiểm Tra Lý Thuyết Tháng 7

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương xin phép gửi đến anh/chị lịch kiểm tra lý thuyết tháng 7.   CƠ SỞ  I: Số 67, đường ĐX082, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. CƠ SỞ II: Số 155/2, đường ĐX081, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thông Báo Lịch Học Lý Thuyết Tháng 7

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương xin phép gửi đến anh/chị lịch học lý thuyết tháng 7.   CƠ SỞ  I: Số 67, đường ĐX082, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. CƠ SỞ II: Số 155/2, đường ĐX081, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thông Báo Lịch Khai Giảng Tháng 7

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương xin phép gửi đến anh/chị lịch khai giảng tháng 7.   CƠ SỞ  I: Số 67, đường ĐX082, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. CƠ SỞ II: Số 155/2, đường ĐX081, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.