SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Công tác huấn luyện an toàn lao động cuối năm 2017

Những tháng cuối năm 2017,  mặc dù các doanh nghiệp có lịch sản xuất dày đặc nhưng công tác huấn luyện an toàn lao động vẫn luôn được chú trọng.

Trong tháng 11 và 12 của năm 2017, Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ An toàn đã huấn luyện an toàn lao động cho người lao động trên địa bàn tình Bình Dương và các tỉnh lân cận như sau:

Đào tạo thiết bị áp lực những tháng cuối năm 2017!

Cùng kỳ cuối năm tuy đơn hàng và lịch sản xuất của các Doanh nghiệp dày đặc để đón chào Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, nhưng trước hiện trạng tại nạn lao động thường xuyên xảy ra trên cả nước . Mà nguyên nhân chính và chủ yếu là do Công nhân vận hành máy móc thiết bị trên kinh nghiệm thực tế từ người này hướng dẫn sang người kia, không qua Trường lớp đào tạo nào về chuyện môn và huấn luyện kỹ thuật an toàn khi vận hành. Do đó để đáp ứng nhu cầu ngày càng bức thiết  của Doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương nói riêng và trên cả nước nói chung, Trường TCN Nghiệp vụ Bình Dương luôn tổ chức khai giảng thường xuyên các lớp dạy nghề cấp chứng nhận, chứng chỉ Sơ cấp nghề tại trường hoặc kết hợp với thực tế máy móc, thiết bị tại nhà máy, doanh nghiệp, qua đó học viên sau khi đào tạo có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất và thi công của Doanh nghiệp.

Đào Tạo Xe Nâng Quý 2 và Quý 3 Năm 2017

Trong quý 2 và quý 3 năm 2017 Trường Trung  Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương đã tổ chức khóa huấn luyện lái xe nâng hàng cho một số doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương cũng như các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh. Những doanh nghiệp đã được Trường đào tạo như sau :

Công Tác Đào Tạo Thiết Bị Áp Lực và Vận Hành Nồi Hơi

Trong 02 Quý 2 và Quý 3 năm 2017 vừa qua, Trường TCN Nghiệp vụ Bình Dương đã tổ chức khai giảng thường xuyên các lớp dạy nghề cấp chứng nhận, chứng chỉ Sơ cấp nghề tại trường hoặc kết hợp với thực tế máy móc, thiết bị tại nhà máy, doanh nghiệp, qua đó học viên sau khi đào tạo có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất và thi công của Doanh nghiệp.

 Các học viên này khi kết thúc khóa học đã có đầy đủ các kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo làm việc an toàn có năng suất chất lượng.
Tiêu biểu vừa qua Trường vừa tổ chức đào tạo cho các Doanh nghiệp sau: