Hồ sơ pháp lý.

  00010002chung nhan hoa dong day gh

 

2

Ky_thuat_VHNH
 
thac_si
T.Huy 1

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số hình ảnh và thông tin của nhân viên phòng kinh doanh. Nhằm tránh tình trạng có một số người mạo nhận là nhân viên của trường để tư vấn những khóa học không có trong danh mục đào tạo đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của đơn vị, làm mất uy tín của nhà trường:

  Hang
  Huỳnh Mỹ Hằng Lê Thị Anh Hậu
  SĐT: 0708 538.939 

SĐT: 0939 802.639

      - 076 742.7746