HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG CHO CÔNG TY HOYA LENS, AN HƯNG TƯỜNG, YUWA.

An_toan_thiet_bi_nang_1

Năm 2012 đánh dấu một thời điểm mới trong việc mở rộng các khóa đào tạo nghề ngắn hạn của Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương. Ngoài việc phối hợp với công ty huấn luyện An toàn lao động cho người lao động theo Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH, Nhà trường còn tổ chức huấn luyện các khóa an toàn Vận hành xe nâng, an toàn Vận hành Thiết bị nâng, thiết bị áp lực nhằm giúp người lao động nắm được các quy tắc an toàn, đảm bảo quá trình vận hành không xảy ra tai nạn lao động.

Đào tạo lái xe nâng công ty TNHH GUYOMARC’H.

Lai_xe_nang_1

Được thành lập tại Bình Dương từ năm 2001, công ty TNHH GUYOMARC’H là nhà máy thứ 2 ở Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm thuộc tập đoàn  EVIALIS Vietnam. Với đặc thù trong lĩnh vực sản xuất của mình, để đảm bảo độ an toàn của sản phẩm trong các khâu vận chuyển, lưu giữ đòi hỏi phải có một bộ phận công nhân kỹ thuật lành nghề đảm nhiệm công việc nâng chuyển hàng hóa từ các bộ phận. Tháng 5/2012 Lãnh đạo công ty TNHH GUYOMARC’H đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương ký hợp đồng hợp tác đào tạo “Lái xe nâng hàng” cho cán bộ, nhân viên đang làm công tác vận chuyển hàng hóa tại đơn vị mình.