Tóm Tắt Nội Dung

Khóa Học Vận Hành Thiết Bị Nâng Tại Bình Dương

Vận hành thiết bị nâng đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật vận hành bảo dưỡng thiết bị nâng. Khóa học bao gồm quy chuẩn về lắp đặt thiết bị nâng, cách kiểm tra thiết bị, vận hành an toàn thiết bị nâng như thế nào?

Nội dung học vận hành thiết bị nâng an toàn

 • Khóa huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng. Chi tiết của thiết bị cơ khi trên máy nâng
 • Kiến thức khái niệm chung cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cáp thép và chi tiết của truyền động cáp dây xích
 • Thiết bị mang vật, thiết bị dừng và phanh. Cơ cấu trên máy nâng, cơ cấu di chuyển
 • Máy nâng thông dụng: Kích, tời, pa lăng, cầu trục, cổng trục, cần trục
 • Các đặc điểm cơ bản của thiết bị nâng và yêu cầu toàn, nhận diện mối nguy/biện pháp kiểm soát
 • Kỹ thuật an toàn trong vận hành, trách nhiệm và quyền hạn
 • Các thiết bị giới hạn truyền động và các thiết bị chỉ báo, cảnh báo, điều kiện đảm bảo an toàn cho người làm việc
 • Kiểm định/kiểm tra thiết bị nâng an toàn & xử lý tình huống
 • Bảo dưỡng các bộ phận cơ bản của các thiết bị nâng đúng yêu cầu kỹ thuật

Tham gia đào tạo vận hành thiết bị nâng

 1. Học viên học có đủ sức khỏe để học tập công tác phù hợp với nghề và dành cho người mới
 2. Khóa huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng cao có kinh nghiệm vận hành cần chứng chỉ nghề
 3. Người tham gia làm việc với thiết bị nâng, sữa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nâng
 4. Địa điểm học tại trường hoặc đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp theo yêu cầu thuận lợi

Thời gian học cấp chứng chỉ nghề vận hành thiết bị nâng

 • Thời gian đào tạo: 3 tháng, học tối thiểu: 290 giờ (với doanh nghiệp có thể sắp xếp thời gian học theo yêu cầu)
 • Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 10 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 03 giờ)
 • Thời gian cấp chứng chỉ: 3 tháng kể từ ngày đăng ký học
 • Bằng cấp cuối khóa học viên thi đạt được cấp chứng chỉ Nghề “Kỹ thuật vận hành – bảo dưỡng thiết bị nâng” của Trường trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương

Tag:

Share: