SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Một Số Hình Ảnh Báo Cáo Đề Án Thành Lập Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương.

IMG_1431Tháng 06/2010 tại Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi lễ báo cáo đề án nâng cấp Trung tâm dạy nghề nghiệp vụ Bình Dương lên thành Trưòng Trung cấp Nghề Nghiệp vụ Bình Dưong.

Thành phần tham dự gồm có Sở Giáo Dục, Sở Tài Nguyên Môi Trưòng, Sở Xây dựng...vv..

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ báo cáo.