Chương trình Kỹ Thuật Vận Hành Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng  

                                          (CẦU TRỤC, CẦN TRỤC, CỔNG TRỤC, PALANG, TỜI, THANG MÁY)

                                        TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG

                                           (Áp dụng từ ngày 15/05/2023)

Kính gởi: – Quý Công ty;

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG xin gửi đến quý công ty chương trình học kỹ thuật vận hành bảo dưỡng thiết bị nâng hệ sơ cấp và giới thiệu chương trình khóa học như sau:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề (3 tháng)

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học;

Số lượng môn học/ mô-đun đào tạo: 02

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp:  Chứng chỉ Sơ cấp nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng:

+ Trình bày được các khái niệm chung về thiết bị nâng.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo các chi tiết, cụm chi tiết chính của thiết bị cơ khí, các cơ cấu công tác trên thiết bị nâng; Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số thiết bị nâng thông dụng.

Tính toán, lựa chọn được một số chi tiết, cụm chi tiết chủ yếu trên máy nâng thông dụng.

+  Vận hành được các thiết bị nâng, nâng chuyển hàng hóa đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các thiết bị nâng thông dụng

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC

– Thời gian đào tạo:  3 tháng

– Thời gian học tập: 13 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 300 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 10 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 03 giờ)

  1. Chứng chỉ Sơ cấp nghề:

TT

Số lượng HV

Học phí
(VNĐ / 1 HV)

GHI CHÚ

1

Số học viên = >10

2.500.000

Học phí trên bao gồm:

– Tài liệu, lệ phí thi và lệ phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

– Học tại địa điểm theo yêu cầu của công ty (trong vòng bán kính cách trường không quá 70km).

Nếu địa điểm đào tạo cách trường > 70km thì tính thêm phụ cấp đi lại cho GV

– Công ty trang bị các thiết bị học tập.

2

Từ 7– 9 học viên

3.000.000

3

Từ 4 – 6 học viên

4.000.000

2. Chứng chỉ đào tạo:

TT

Số lượng HV

Học phí
(VNĐ / 1 HV)

GHI CHÚ

1

Số học viên = >10

2.000.000

Học phí trên bao gồm:

– Tài liệu, lệ phí thi và lệ phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

– Học tại địa điểm theo yêu cầu của công ty (trong vòng bán kính cách trường không quá 70km).

Nếu địa điểm đào tạo cách trường > 70km thì tính thêm phụ cấp đi lại cho GV

– Công ty trang bị các thiết bị học tập.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Các môn học, mô đun đào tạo nghề
MH 01 Vận hành thiết bị nâng

270

78

190

02

MH 02 Bảo dưỡng thiết bị nâng

30

10

19

01

Tổng cộng

300

88

209

03

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

Mã số của môn học: 01

Thời gian của môn học: 270 giờ;    (Lý thuyết: 78 giờ; Thực hành:190 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

Môn học Máy nâng chuyển giới thiệu các chi tiết, cụm chi tiết chính của thiết bị cơ khí trên máy nâng, các cơ cấu công tác trên máy nâng và các loại máy nâng thông dụng. Hướng dẫn kỹ thuật vận hành thiết bị nâng

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

+ Nêu được các khái niệm chung về máy nâng chuyển.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo các chi tiết, cụm chi tiết chính của thiết bị cơ khí, các cơ cấu công tác trên máy nâng; Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số máy nâng thông dụng.

Tính chọn được một số chi tiết, cụm chi tiết chủ yếu trên máy nâng thông dụng.

+  Vận hành được các thiết bị nâng chuyển

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

TH   Bài tập

Kiểm tra

Phần 1: CÁC CHI TIẾT CÁC CỤM CHI TIẾT CỦA THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÊN MÁY NÂNG.

Chương1: Những khái niệm chung.

CHƯƠNG 2: Cáp thép và chi tiết của truyền động cáp.

Chương 3. Dây xích

Chương 4. Thiết bị mang vật

Chương 5. Thiết bị dừng và phanh

Phần 2: MỘT SỐ CƠ CẤU TRÊN MÁY NÂNG.

Chương 6: Cơ cấu nâng.

Chương 7: Cơ cấu di chuyển.

Phần 3: CÁC MÁY NÂNG THÔNG DỤNG.

Chương 8: Kích

Chương 9: Tời

Chương 10: Pa lăng

Chương 11: Cầu trục

Chương 12: Cổng Trục

Chương 13: Cần Trục

Chương 13: An toàn lao động

02

03

02

05

05

02

02

03

04

04

78

72

78

5

02

02

02

05

05

02

02

02

03

03

18

17

18

5

01

01

01

60

55

60

Cộng

270

78

190

2

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NÂNG

Mã số của môn học: 02

Thời gian của môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 10giờ; Thực hành: 20giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

Mô đun bảo dưỡng cầu trục, cần trục là, mô đun đào tạo bắt buộc nghề vận hành thiết nâng

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Học xong mô đun này người học có khả năng:

– Sử dụng đúng kỹ thuật và thành thạo các dụng cụ, thiết bị nâng chuyển; Dụng cụ, thiết bị tháo lắp bảo dưỡng.

– Bảo dưỡng được các bộ phận cơ bản của các thiết bị nâng đúng yêu cầu kỹ thuật.

– Đảm bảo tốt an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Bố trí nơi làm việc khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

$11.     Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

Số TT

Tên chương, mục

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

TH   Bài tập

Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

I

Chương 1. Công tác chuẩn bị trước khi bảo dưỡng thiết bị nâng.

Chương 2. Bảo dưỡng đường ray.

Chương 3. Bảo dưỡng bộ bánh xe và dầm cần.

Chương 4. Bảo dưỡng bộ dẫn động cơ cấu di chuyển, động cơ, hệ thống thủy lực.

1

6

7

16

1

2

2

5

4

5

10

01

TỔNG CỘNG

30

10

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ BÌNH DƯƠNG
– Trụ sở chính (Cơ sở 1): Số 67, đường ĐX 082, Phường Định Hoà, Tp.TDM, Bình Dương
– Cơ sở Đào tạo (Cơ sở 2): Số 155/2, đường ĐX 081, Phường Định Hoà, Tp.TDM, Bình Dương
Hotline:  0274.65.65.666
Điện thoại: 0367.38.28.38
Website: https://nghiepvubinhduong.edu.vn
Email: phongdaotao@nghiepvubinhduong.edu.vn

You are currently viewing Kỹ Thuật Vận Hành – Bảo Dưỡng Thiết bị nâng