SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Xét Tuyển Sinh Năm 2011 - 2012

                         XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY

 (NĂM HỌC 2011-2012 – TUYỂN SINH TRÊN TOÀN QUỐC)  

 HỆ TRUNG CẤP:   THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP (CHI TIẾT)  

- ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG.

- KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC.

- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.

- HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH – NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN.