SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

THÔNG BÁO

Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương thông báo đến toàn bộ lớp Trung cấp khóa 1 đã thi tốt nghiệp, đối với những học viên thi tốt nghiệp chưa đạt vui long liên hệ phòng đào tạo để đăng ký thi lại.

Ngày thứ 2 (22/09/2014) lên đăng ký thi lại.

Ngày thứ 3 (30/09/2014) Thi lại.

Học viên nào không đăng ký thi lại thì kết quả sẽ bị hủy.